tudalen_baner

cynnyrch

EBRILL

 • Gorchudd Mewnol Carbon Fiber Aprilia RS 660 Swingarm

  Gorchudd Mewnol Carbon Fiber Aprilia RS 660 Swingarm

  Mantais Gorchudd Mewnol Carbon Fiber Aprilia RS 660 Swingarm yn bennaf yw ei ostyngiad pwysau a'i gryfder cynyddol o'i gymharu â'r gorchudd swingarm stoc.1. Lleihau pwysau: Mae ffibr carbon yn sylweddol ysgafnach na deunyddiau metel neu blastig a ddefnyddir yn gyffredin mewn gorchuddion swingarm.Mae hyn yn lleihau pwysau unsprung y beic modur, gan arwain at well trin, cornelu, a pherfformiad cyffredinol.Mae'r pwysau llai hefyd yn lleihau syrthni cylchdro, gan ganiatáu i'r beic gyflymu a ...
 • Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Gorchuddion Cymeriant Aer

  Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Gorchuddion Cymeriant Aer

  Mae sawl mantais i gael Gorchuddion Cymeriant Aer Ffibr Carbon Aprilia RS 660: 1. Lleihau Pwysau: Mae ffibr carbon yn ddeunydd ysgafn iawn, sy'n ei wneud yn berffaith ar gyfer beiciau modur sy'n canolbwyntio ar berfformiad.Trwy ddefnyddio ffibr carbon ar gyfer gorchuddion cymeriant aer, mae'n helpu i leihau pwysau cyffredinol y beic, gan wella ei drin a'i berfformiad cyffredinol.2. Cryfder a Gwydnwch: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei gryfder a'i wydnwch eithriadol.Mae'n llawer cryfach na llawer o fasnach arall ...
 • Carbon Aprilia RS 660 Fairings Ochr Isaf

  Carbon Aprilia RS 660 Fairings Ochr Isaf

  Mae'r ffeiriau ochr isaf ar y Carbon Aprilia RS 660 yn cynnig nifer o fanteision: 1. Aerodynameg: Mae ffeiriau carbon wedi'u cynllunio i reoli llif aer yn effeithlon, gan leihau llusgo a gwella aerodynameg yn gyffredinol.Gall hyn arwain at fwy o sefydlogrwydd a gwell trin ar gyflymder uchel, gan wneud y beic yn fwy effeithlon a lleihau blinder y beiciwr.2. Lleihau pwysau: Mae ffibr carbon yn ddeunydd ysgafn sy'n cynnig cymhareb cryfder-i-bwysau uchel.Trwy ddefnyddio ffeiriau ochr isaf carbon, mae'r wei cyffredinol...
 • Gorchudd Dangosfwrdd Ffibr Carbon Aprilia RS 660

  Gorchudd Dangosfwrdd Ffibr Carbon Aprilia RS 660

  Mae yna nifer o fanteision i gael gorchudd dangosfwrdd ffibr carbon ar feic modur Aprilia RS 660: 1. Ysgafn: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei briodweddau ysgafn, gan ei wneud yn ddeunydd delfrydol ar gyfer gorchudd dangosfwrdd.Mae'n helpu i leihau pwysau beic cyffredinol, a all gael effaith gadarnhaol ar drin, cyflymu ac effeithlonrwydd tanwydd.2. Cryfder a gwydnwch: Mae ffibr carbon yn eithriadol o gryf a gwydn, gan ei gwneud yn hynod o wrthsefyll effeithiau, crafiadau a chraciau.Mae hyn yn golygu bod...
 • Gorchudd Eiliadur Carbon Fiber Aprilia RS 660

  Gorchudd Eiliadur Carbon Fiber Aprilia RS 660

  Mae'r fantais o ddefnyddio gorchudd eiliadur injan ffibr carbon ar gyfer yr Aprilia RS 660 yn cynnwys: 1. Ysgafn: Mae ffibr carbon yn sylweddol ysgafnach na deunyddiau traddodiadol fel metel.Mae hyn yn lleihau pwysau cyffredinol y beic modur, gan wella ei berfformiad, ei drin a'i gyflymu.2. Cryfder a Gwydnwch: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei gymhareb cryfder-i-bwysau uchel.Mae'n hynod o anhyblyg a gall wrthsefyll effeithiau trwm neu ddirgryniadau heb gael eu difrodi.Mae hyn yn sicrhau gwell ...
 • Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Fairing Blaen

  Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Fairing Blaen

  Mantais ffair blaen ffibr carbon ar gyfer yr Aprilia RS 660 yn bennaf yw ei briodweddau ysgafn a chryfder uchel.Dyma rai manteision allweddol: 1. Lleihau pwysau: Mae ffibr carbon yn sylweddol ysgafnach na deunyddiau eraill fel plastig neu wydr ffibr.Trwy ddefnyddio ffair blaen ffibr carbon, mae pwysau cyffredinol y beic modur yn cael ei leihau, a all wella cyflymiad, trin a pherfformiad cyffredinol.2. Cryfder cynyddol: Mae gan ffibr carbon gryfder tynnol uwch o'i gymharu ...
 • Gorchudd Sbroced Ffibr Carbon Aprilia RS 660

  Gorchudd Sbroced Ffibr Carbon Aprilia RS 660

  Mae'r fantais o ddefnyddio gorchudd sbroced ffibr carbon ar gyfer yr Aprilia RS 660 yn cynnwys: 1. Ysgafn: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei gymhareb cryfder-i-bwysau uchel, gan ei gwneud yn sylweddol ysgafnach na gorchuddion sbroced metel traddodiadol.Mae hyn yn lleihau pwysau cyffredinol y beic modur, gan arwain at well trin a pherfformiad gwell.2. Cryfder a Gwydnwch Mwy: Mae ffibr carbon yn hynod o gryf ac yn gallu gwrthsefyll effeithiau, dirgryniadau a gwres.Mae'n darparu amddiffyniad rhagorol ar gyfer ...
 • Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Paneli Ochr Dangosfwrdd

  Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Paneli Ochr Dangosfwrdd

  1. Ysgafn: Mae ffibr carbon yn ddeunydd anhygoel o ysgafn, gan ei gwneud yn ddelfrydol i'w ddefnyddio mewn rhannau beic modur.Mae natur ysgafn y paneli ochr dangosfwrdd ffibr carbon yn caniatáu ar gyfer trin a symud y beic modur yn well.2. Cryfder a Gwydnwch: Er gwaethaf ei briodweddau ysgafn, mae ffibr carbon hefyd yn adnabyddus am ei gryfder a'i wydnwch eithriadol.Mae cydrannau ffibr carbon yn gallu gwrthsefyll effeithiau a dirgryniadau yn fawr, gan sicrhau bod paneli ochr y dangosfwrdd yn gallu gwrthsefyll ...
 • Carbon Aprilia RS Tuono 660 Fairings Ochr Gynffon

  Carbon Aprilia RS Tuono 660 Fairings Ochr Gynffon

  Mantais Carbon Aprilia RS Tuono 660 Tail Side Fairings yw eu pwysau ysgafn a'u cryfder uchel.Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei gymhareb cryfder-i-pwysau eithriadol, sy'n golygu y gall y ffeiriau hyn ddarparu amddiffyniad rhagorol tra'n ychwanegu ychydig iawn o bwysau i'r beic.Yn ogystal, mae ffeiriau ffibr carbon yn cynnig gwell aerodynameg o gymharu â ffeiriau stoc.Fe'u cynlluniwyd i leihau llusgo a gwella perfformiad cyffredinol y beic trwy leihau cynnwrf a chynyddu'n syth ...
 • Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Llithryddion Tanc

  Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Llithryddion Tanc

  Mae yna nifer o fanteision i gael llithryddion tanc Ffibr Carbon ar gyfer yr Aprilia RS 660: 1) Amddiffyniad: Mae llithryddion tanc yn darparu haen ychwanegol o amddiffyniad ar gyfer tanc eich beic modur rhag ofn y bydd diferion neu ddamweiniau yn digwydd.Mae'r deunydd Ffibr Carbon yn adnabyddus am ei gryfder uchel a'i wrthwynebiad effaith, sy'n golygu y gall amsugno a dosbarthu grym effaith, gan atal neu leihau difrod i'r tanc o bosibl.2) Pwysau Ysgafn: Mae Ffibr Carbon yn ddeunydd ysgafn, felly ychwanegwch ...
 • Carbon Fiber Aprilia RS 660 Rheiddiadur Guard V-Panel

  Carbon Fiber Aprilia RS 660 Rheiddiadur Guard V-Panel

  Mae'r fantais o gael panel V gard rheiddiadur ffibr carbon Aprilia RS 660 fel a ganlyn: 1. Ysgafn: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei briodweddau ysgafn, a all helpu i leihau pwysau cyffredinol y beic modur.Mae hyn nid yn unig yn gwella perfformiad y beic ond hefyd yn gwella ei drin a'i symudedd.2. Cryfder a gwydnwch: Mae ffibr carbon yn hynod o gryf ac mae ganddo gryfder tynnol uchel, sy'n golygu ei fod yn gallu gwrthsefyll effeithiau a dirgryniadau.Gall amddiffyn y ...
 • Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Gorchuddion Ffrâm

  Ffibr Carbon Aprilia RS 660 Gorchuddion Ffrâm

  1. Pwysau ysgafn: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei gymhareb cryfder-i-bwysau uchel, a gall ei ddefnyddio ar gyfer gorchuddion ffrâm leihau pwysau cyffredinol y beic yn sylweddol.Gall hyn wella triniaeth a pherfformiad y beic, yn enwedig o ran cyflymu a chornio.2. Cryfder a gwydnwch: Mae ffibr carbon yn adnabyddus am ei gryfder a'i wydnwch rhagorol, hyd yn oed o'i gymharu â deunyddiau eraill megis alwminiwm neu ddur.Gall defnyddio gorchuddion ffrâm ffibr carbon ddarparu mwy o amddiffyniad ...
123456Nesaf >>> Tudalen 1/12